Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1028 - Direcció Financera Avançada

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG07 - Presa de decisions

EP01 - Conèixer les eines de gestió financera avançada de l’empresa.

EP02 - Conèixer els conceptes, teories, i models per a la presa de decisions financeres dels consumidors i empreses.

EP03 - Conèixer les principals eines per a la gestió de carteres de renda fixa i variable.

Resultats d'aprenentatge

Resoldre problemes de presa de decisió per a l’elecció d’alternatives d’inversió.

Explicar els conceptes i eines avançats de planificació de l’estructura de capital de les empreses.

Descriure els principals indicadors de risc de les inversions financeres.

Conèixer els fonaments de la planificació financera a llarg termini.

Aplicar mètodes sistemàtics per a prendre decisions personals amb coherència, encert i seguretat.

Analitzar les interrelacions entre les decisions d’inversió i finançament.

Analitzar el conjunt de possibles inversions rendibles per a l’empresa sota incertesa.