Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes presencials teòriques: S'hi expliquen els principals conceptes detallats en el temari de l'assignatura, i incorporen exercicis i exemples pràctics quan es considere oportú. Atés que el temps que es dedica a aquestes classes és limitat, es recomana que l'alumnat llegisca la bibliografia recomanada abans de la classe teòrica. Per a facilitar el seguiment dels diferents continguts exposats en les classes presencials teòriques, el professorat posarà a disposició de l'alumnat en l'aula virtual el material que es cobreix en aquestes sessions teòriques, i això prèviament al començament de cada tema.

 

Classes pràctiques: En aquestes el professor proposarà a l'alumnat la resolució d'exercicis en qüestionaris, que es posaran a disposició de l'estudiantat en l'aula virtual junt amb la resta del material relatiu a cada tema. L'objectiu de les classes pràctiques és, a més de fonamentar els conceptes que s'expliquen en les classes teòriques, el desenvolupament de la capacitat de l'alumnat per a resoldre problemes concrets, així com la seua capacitat analítica i de raonament.

 

Classes de laboratori: El professorat proposarà a l'alumnat la seua participació en sessions experimentals i en la posterior anàlisi i discussió dels resultats obtinguts. Per això, tindran l'ajuda d'un qüestionari que estarà a disposició de l'alumnat en l'aula virtual després de les classes de laboratori. L'objectiu d'aquestes classes és, a més d'assentar els conceptes que s'expliquen en les classes teòriques, el desenvolupament  de les capacitats analítica i de raonament de l'alumnat.