Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura es divideix en tres grans blocs:

Les sessions de teoria engloben les classes magistrals expositives, en les que s'introdueixen els coneixements fonamentals sobre sistemes d'informació i les seves funcions, i les classes de problemes, en què s'aproximarà l'alumnat a la creació i gestió d'una base de dades i/o les seues aplicacions per a la gestió dels sistemes d'informació organitzativa.

Les sessions de laboratori contemplen la introducció i resolució de casos empresarials mitjançant el programa informàtic Microsoft Excel.

Les sessions de tutories estan pensades per reforçar l'aprenentatge de la creació i gestió dela base de dades.

I. SESSIONS DE TEORIA

Les sessions de teoria consten de dos grans parts: (1) una part de fonaments teòrics, en què s'introduiran els principals temes inclosos a la guia docent, i (2) una part en la que es desenvoluparà un projecte de recerca basat en la creació i gestió d'una base de dades.

I.1. Fonaments teòrics

Els conceptes teòrics seran desenvolupats pel professor a les classes expositives, amb la introducció i discussió de lectures, casos o vídeos relacionats amb els diferents temes que desperten l'esperit crític en l'alumnat l'alumnat sobre aquests temes i el seu interès cap a un ús ètic i responsable dels sistemes d'informació. Aquests recursos també permeten que l'alumnat arribe a conclusions o formule alternatives sobre una situació o problema determinat, el que desenvolupa el pensament autònom de caràcter creatiu.

     I.2. Resolució de casos empresarials

En les sessions expositives de teoria s'introduiran diferents casos empresarials, la ressolució dels quals es realitzarà de forma individual i/o grupal per part de l'alumnat.

I.3. Projecte d'investigació: introducció a la creació i gestió d'una base de dades

  • En aquesta part els alumnes hauran de treballar en grups de 4-6 persones, assumint el paper de consultors júnior, i presentar una fitxa identificativa del seu grup (nom corporatiu) i els seus components (foto de cadascun d'ells). El model de fitxa identificativa estarà penjada a l'aula virtual.
  • Els grups podran ser elegits pel professorat.
  • Hi ha ordinadors portàtils a la biblioteca.

II. SESSIONS DE LABORATORI

L'alumnat haurà de resoldre, de forma individual, casos pràctics de Microsoft Excel en les classes de laboratori.

III. SESSIONS DE TUTORIES

Les tutories van destinades a reforçar l'aprenentatge sobre com elaborar el projecte de base de dades. Les tutories no s'avaluen, per la qual cosa no són d'obligada assistència per part de l'alumnat.