Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1031 - Economia Industrial

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Aspectes bàsics

1.1. Introducció

1.2. Definició de mercat

1.2.1. Elasticitat-preu creuada

1.2.2. Classificacions per sectors d'activitat

1.3. Paradigma ECR

1.4. Competència front poder de monopoli. Anàlisi simple

1.5. Organismes de defensa de la competència

 

2. Concentració

2.1. Introducció

2.2. Operacions de concentració

2.3. Mesures de concentració

2.3.1. Fonaments: Corbes de concentració i propietats

2.3.2. Índex de concentració de les grans empreses

2.3.3. Recíproc del nombre d'empreses

2.3.4. Índex de Herfindahl-Hirschman

2.3.5. Índex d'entropia

2.3.6. Mesura específica per al mercat bancari: estadístic H

2.4. Aplicació dels índexs de concentració

2.5. Relació entre resultat i estructura

        2.6. Pràctiques

              2.6.1. Reglament de concentracions

              2.6.2. Estudi de casos


3. Barreres a l'entrada

   3.1. Introducció

   3.2. Avantatges absoluts en costos

   3.3. Avantatges per economies d'escala

   3.4. Avantatges per diferenciació de productes

   3.5. Generant barreres

       3.5.1. Proliferació de marques

       3.5.2. Preus predatoris

    3.6. Pràctiques

 

4. Dependència estratègica

4.1. Introducció

4.2. Model d'empresa dominant

4.3. Model de Cournot

4.4. Model de Stackelberg

4.5. Model de Bertrand

4.6. Competència en preus amb restricció de capacitat

4.7. Competència en preus amb producte diferenciat

 

5. Acords col·lusius

5.1. Introducció

5.2. Prohibició de conductes col·lusòries

5.3. Formació i estabilitat dels acords

        5.4. Detecció

5.5. Casos

 

6. Discriminació de preus

6.1. Introducció

6.2. De primer grau

6.3. De segon grau

6.4. De tercer grau

6.5. Tipus de canvi i discriminació

6.6. Paquet de mercaderies i discriminació

 

7. Diferenciació de producte i publicitat

7.1. Introducció a la diferenciació

7.2. El model de ciutat lineal d'Hotelling

7.3. Nombre de varietats

7.4. Introducció a la publicitat

7.5. Nivell de publicitat òptim