Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1031 - Economia Industrial

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

Es realitzarà un examen escrit sobre la matèria detallada en el temari d'aquesta guia (amb una ponderació a la nota final del 70%), així com diverses proves d'avaluació continuada (amb una ponderació a la nota final del 30%). Per superar l'assignatura serà necessari obtenir un mínim de la meitat de la puntuació en la prova escrita. La qualificació obtinguda en l'avaluació continuada durant el curs, es mantindrà tant en la primera com en la segona convocatòria.