Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1031 - Economia Industrial

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP01 - Singularitzar els models de teoria econòmica des d’una perspectiva microeconòmica.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Expressar les pròpies idees de forma estructurada i intel·ligible, intervenint amb rellevància i oportunitat tant en situacions d’intercanvi, com en més formals i estructurades.

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.

Conèixer i resoldre models matemàtics per a l’anàlisi de problemes econòmics d’interacció estratègica en els mercats.

Analitzar críticament articles de premsa econòmica, casos de política industrial o de la competència, o casos de patents, per mitjà de l’aplicació dels conceptes del canvi tecnològic i les eines de l’economia industrial.

Abordar situacions noves o complexes amb un enfocament propi que conduïsca a dissenyar i desenvolupar un pla amb accions concretes per a resoldre-les.