Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG03 - Coneixement d’una llengua estrangera.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP07 - Anàlisi i comprensió del creixement econòmic.

EP08 - Anàlisi i comprensió del mercat de treball.

EP14 - Anàlisi de l’estructura, viabilitat i interconnexions dels distints sectors econòmics.

Resultats d'aprenentatge

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Conèixer l’efecte del progrés tecnològic endogen i els seus determinants en el creixement econòmic.

Conèixer el paper del progrés tecnològic exogen en el creixement econòmic.

Conèixer el funcionament del mercat de treball des d’una perspectiva macroeconòmica.

Comunicar-se de forma verbal i escrita en una llengua aliena en intercanvis quotidians i textos senzills.

Capacitat per a regionalitzar els models macroeconòmics (Teoria Macro)

Capacitat de construir un model d’equilibri general macroeconòmic estàtic endogenitzant les decisions de les llars i empreses

Abordar situacions noves o complexes amb un enfocament propi que conduïsca a dissenyar i desenvolupar un pla amb accions concretes per a resoldre-les.