Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1025 - Teoria de Jocs

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

 

a) Per a aprovar l'assignatura cal obtenir globalment com a mínim un 5. No s'exigeix una nota mínima en l'examen final per a aprovar. La nota serà la suma de l'obtingut en: examen final, resolució d'exercicis , realització i presentació de treballs i  assistència i participació en les classes de laboratori.

b) Perquè l'alumnat es considere presentat en una convocatòria s'ha d'haver presentat a l'examen final.

 

Els activitats realitzats en l'avaluació contínua no són recuperables en segona convocatòria.