Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1013 - Direcció Financera

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Capacitat d’organització i de planificació.

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EC03 - Conèixer els  principis metodològics de la direcció i gestió financera  de les empreses

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Participar i integrar-se en el desenvolupament organitzat d’un treball en grup, preveient les tasques, temps i recursos per a aconseguir els resultats desitjats.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Calcular els indicadors bàsics de rendibilitat de l’activitat empresarial

Avaluar la importància del valor dels diners en el temps

Analitzar el conjunt de possibles inversions rendibles per a l’empresa

Abordar situacions noves o complexes en col·laboració amb altres fins a arribar a dissenyar un pla coherent amb accions concretes.