Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

L'avaluació es divideix en les següents activitats:

A. Avaluació contínua:
  • Qüestionari de laboratori (15%). Durant l'última sessió de laboratori els alumnes han de respondre a l'aula les preguntes d'un qüestionari. Perquè aquesta activitat s'avaluï és indispensable l'assistència a totes les classes prèvies de laboratori.
  • Classes pràctiques (15%). Aquells estudiants que assisteixin regularment a les classes pràctiques i participin activament poden obtenir fins a un 5% de la nota final. El 10% restant correspon a activitats que els alumnes completaran a l'aula.
B. Examen final (70%).

Cap d'aquestes activitats és obligatòria per superar l'assignatura, ni és necessari obtenir una qualificació mínima en cadascuna d'elles. La nota final s'obté sumant les qualificacions de l'avaluació contínua i de l'examen final. Per aprovar l'assignatura es requereix una nota final de al menys 5 punts. La qualificació dels alumnes que no realitzin l'examen final serà de 'No Presentat'. Les qualificacions de l'avaluació contínua es guardaran per a la segona convocatòria. Les activitats de l'avaluació continuada no són recuperables.