Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0980 - Interpretació Simultània B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Domini de tècniques i estratègies d'interpretació

CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura pera traduir i interpretar.

CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG04 - Motivació per la qualitat

CG06 - Autonomia

CG08 - Capacitat d'organització i planificació

CG12 - Treball en un context internacional

CG13 - Compromís ètic

CG15 - Actitud positiva

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de recórrer a les eines informàtiques per a l'entrenament de la interpretació i utilitzar-les amb eficiència.

Ser capaç d'ubicar-se com a agent en el funcionament del mercat laboral i el treball de l'intèrpret de simultània.

Ser capaç d'identificar i recórrer el procés de la interpretació i els paràmetres de qualitat en interpretació.

Prendre decisions semàntiques, sintàctiques i textuals de manera immediata.

Posseir/desenvolupar uns coneixements bàsics sobre el procés i producte de la interpretació simultània.

Integrar les destreses en la interpretació simultània d'un text no especialitzat d'uns 15 minuts.

Compartir l'atenció en tasques diferents: escolta, parla i processament.

Aplicar tècniques de recerca d'informació per a interpretar en llengües A i B.

Activar la immediata anticipació lingüística i conceptual.

Activar de manera immediata l'anàlisi i la síntesi.