Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0964 - Traducció Literària B (Anglès)-A1 (Espanyol) (II)

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG04 - Motivació per la qualitat

CG05 - Creativitat

CG07 - Presa de decisions

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de resoldre els problemes de traducció relacionats la traducció de la metàfora i altres formes de llenguatge figurat.

Ser capaç de resoldre els problemes de traducció relacionats amb la traducció dels jocs de paraules.

Ser capaç de resoldre els problemes de traducció relacionats amb la traducció de l'estil i l'adequació a la llengua i la cultura meta.

Ser capaç de resoldre els problemes de traducció relacionats amb la ideologia en literatura.

Ser capaç de recórrer a les fonts de documentació necessàries per a la comprensió de textos literaris, i utilitzar-les amb eficiència

Conèixer de mode molt general l'evolució històrica de la narrativa en anglès.