Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0959 - Traducció Especialitzada A2 (Català)-A1 (Espanyol)

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L’enfocament metodològic d’aquesta assignatura està basat en l’aprenentatge interactiu en el qual participen tots els integrants del procés.
 
Se sustenta en tres principis fonamentals:
    1.    Implicació i autonomia de l’estudiantat en el seu procés de formació.
    2.    Utilització de metodologies actives.
    3.    El professorat participant és un agent creador d’entorns d’aprenentatge que pretén estimular els alumnes en el seu procés de formació.
 
El mòdul està integrat per una sèrie de textos que permetran presentar els diferents problemes de traducció que integren els blocs temàtics.

Les classes pràctiques estan concebudes com a tallers de traducció en els quals es realitzaran activitats de caràcter pràctic; les activitats seran tant de traducció com de redacció o de correcció de textos reals. La tasca del professor serà assessorar i orientar l'estudiant en l'adquisició de les pautes metodològiques que ha de seguir per a un correcte desenvolupament del procés traductor.

Els tipus d'activitats que es realitzaran seran:

  1. Exercicis de pretraducció: contextualització del document; anàlisi de la coherència, de la cohesió i dels constituents textuals; anàlisi dels trets condicionants de l'estil (puntuació i estructura gràfica del text, llenguatge figurat, jocs de paraules, elements rítmics i prosòdics...); recerca de documents paral·lels en català i en espanyol, etc.
  2.  Exercicis de traducció: traducció individual o en grup, utilitzant els recursos informàtics a l’abast i aplicant un mètode sistemàtic de treball.
  3.  Exercicis de comparació de traduccions.
  4.   Exercicis de correcció i de resolució de problemes lingüístics (a partir de l'estudi i la utilització dels manuals d'estil, diccionaris de dificultats, gramàtiques, etc.).

 La selecció dels materials de treball i dels gèneres textuals que es traduiran respon als següents criteris:

  1.  Que siguen textos actuals i contemporanis.
  2.  Que resulten familiars als estudiants.
  3.   Que siguen representatius d'un ampli ventall de problemes amb els quals es trobarà l'estudiant en la seua vida professional.


Materials: Els estudiants disposaran setmanalment dels textos i exercicis que es treballaran en l'assignatura.