Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0956 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès)-A1 (Espanyol) per als Organismes Internacionals

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Durant les primeres sessions treballarem els aspectes nocionals (continguts teòrics) per a poder aplicar-los en les unitats posteriors.

La dificultat dels exercicis i traduccions s'incrementarà de manera progressiva, per la qual cosa és molt important dur les activitats al dia. Si cap estudiant o estudianta té previst no assistir a alguna sessió, ha de visitar l'aula virtual per a realitzar els exercicis corresponents a aqueixa setmana. Els continguts conceptuals de l'assignatura s'impartiran en l'aula (com veurem en l'avaluació, la participació en aquestes classes és important per a la nota final).

Per a desenvolupar els continguts pràctics, treballarem amb textos autèntics de dificultat mitjana i alta. Es proposa un pla d'aprenentatge actiu, basat en la realització de tasques i en el descobriment guiat a través d'encàrrecs de traducció que reprodueixen les condicions de treball del traductor o traductora professional, amb la qual cosa es pretén ajudar l'alumnat a desenvolupar un mètode de treball sistemàtic i rendible. 

Aquesta metodologia activa es complementa amb activitats dissenyades per a dur-les a terme al laboratori de traducció. S'utilitzarà l'aula virtual sols com a suport a la docència, ja que aquesta assignatura és presencial (http://aulavirtual.uji.es).