Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0956 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès)-A1 (Espanyol) per als Organismes Internacionals

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

20%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

  • Examen: 60% (20%+40%):
    • Examen de teoria/Assaig (20%. Continguts: Dret Internacional, organisme internacional: funcions i tipus; organigrama de les Nacions Unides, funcionament de la Unió Europea; gèneres més traduïts a ambdues institucions, etc. Temes 1 i 2 del programa).
    • Examen pràctic/Projectes de traducció amb comentaris (40%).
  • Tasques d’extracció terminològica i l’elaboració de glossaris (40%).

La nota mínima de cada part avaluable necessària per superar l'assignatura és un 5.

Es considera que l'estudiant s'ha presentat a una convocatòria si ha realitzat algun dels dos exàmens (el teòric o el pràctic) o tots dos.

Pel que fa als treballs individuals, s'explicaran i corregiran durant les classes pràctiques. Consistiran en traduccions, exercicis de pretraducció, exposicions en classe, sessions de documentació, pràctiques d'utilització d'eines informàtiques, etc.

Les qualificacions de la segona convocatòria s'obtenen en les mateixes condicions que en la primera.