Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0956 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès)-A1 (Espanyol) per als Organismes Internacionals

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG12 - Treball en un context internacional

Resultats d'aprenentatge

Traduir els instruments legislatius de complexitat mitjana-baixa.

Traduir els documents processals internacionals de dificultat mitjana-baixa.

Traduir els contractes de transport de dificultat mitjana.

Ser capaç de recórrer a les eines i fonts documentals per a la traducció en un context internacional.

Ser capaç d'identificar les particularitats els processos de treball dels traductors en els organismes internacionals.

Manejar la terminologia processal internacional bàsica.

Manejar la terminologia bàsica dels instruments legislatius internacionals.

Manejar la terminologia bàsica del dret marítim i del transport internacional.

Aplicar coneixements operatius de l'arbitratge internacional.

Aplicar coneixements operatius bàsics del dret internacional.

Adquirir i aplicar coneixements operatius del dret processal internacional.

Adquirir i aplicar coneixements operatius del dret marítim i del transport internacional.