Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0940 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès)-A1 (Espanyol) (I)

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Projectes

30%

Criteris de superació

La nota final es calcularà seguint les següents proporcions:


1. Una tasca teòrica lliurada al llarg del curs: 30% de la nota final.

2. Un examen final: 70% de la nota final.

És condició indispensable aprovar l'examen final per a poder aprovar l'assignatura.

Es podrà realitzar l’examen final sense haver aprovat les tasques pràctiques i teòriques prèvies.

Sobre la segona convocatòria: en cas d'haver aprovat o bé la part pràctica o bé la part teòrica, es guardarà la nota per a la segona convocatòria.