Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0917 - Llengua i Cultura C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

5,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Domini de la segona llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG06 - Autonomia

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d'obtenir i integrar la informació necessària sobre temes lingüístics i socioculturals.

Ser capaç d'identificar problemes culturals de contrast.

Ser capaç d'aplicar mètodes de treball autònom.

Ser capaç d'analitzar la gramàtica i el vocabulari de manera contrastiu.

Familiaritzar-se amb les convencions estilístiques en les cultures C i A.

Consolidar la destresa en el maneig d'obres de referència bàsiques i altres recursos de documentació.

Consolidar la comprensió lectora en la Llengua C.

Consolidar i incrementar els coneixements lingüístics des d'un punt de vista contrastiu amb la Llengua A.

Consolidar el maneig de recursos electrònics per a l'aprenentatge de la Llengua C i per a la documentació.

Adquirir coneixements bàsics de la cultura i societat i aplicar-los als processos de comprensió.