Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0904 - Traducció B (Anglès)-A1 (Català) (I)

Curs 1 - Anual

Temari

Temari

1. Consideració preliminar: la traducció com a activitat professional i acadèmica. La traducció a l'aula universitària. Eines documentals bàsiques (bibliografia i materials). La biblioteca i els laboratoris de traducció i d'interpretació.

A. INICIACIÓ A LA TRADUCCIÓ

2. El text com a unitat de traducció. Equivalències de significació i de sentit: la traducció de paraules i de frases aïllades. El valor i els límits dels diccionaris.

3. L'extracció de les nocions clau del text: traducció sintètica, traducció a la vista.

4. Sensibilització a l'expressió correcta en llengua d'arribada: apropiació de les estructures, reescriptura en cadena.

5. El sentit crític del traductor: comparació de traduccions, traducció en cadena. Avaluació de traduccions: el barem de correcció.

6. Els processos de revisió. La presentació de documents. La coherència del projecte de traducció.

B. PROBLEMES LINGÜÍSTICS I CONTRASTIUS

7. Problemes lèxics: els falsos amics, les frases fetes, les metàfores, els jocs de paraules, etc.

8. Problemes morfosintàctics: la traducció del nombre, els sufixos, la coordinació, la subordinació i la juxtaposició, la veu passiva, les oracions d'infinitiu, les oracions de relatiu, etc.

C. ELS TIPUS DE TEXT

9. Iniciació a les tipologies textuals. Els textos paral·lels.