Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0904 - Traducció B (Anglès)-A1 (Català) (I)

Curs 1 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Els tipus d'activitats que il·lustren els coneixements que l'estudiantat va adquirint difereixen d'un mòdul a un altre. Així, en el primer tema, els estudiants es familiaritzen amb els materials de què disposen i amb les instal·lacions de la Universitat.

En el mòdul d'iniciació a la traducció, els estudiants practiquen traduccions sintètiques, traduccions a la vista, traduccions comparades i traducció en cadena, amb la finalitat d'exercitar-se en la pràctica de la traducció i despertar l'atenció a tots els factors que s'han de tenir en compte. D'aquesta manera, s'aconsegueix que l'estudiant o l'estudianta desenvolupe un sentit crític envers la seua pròpia tasca, que perfeccionarà al llarg de la carrera.

En el segon mòdul, l'estudiant s'ha d'enfrontar a la traducció dels principals problemes contrastius que existeixen entre la llengua anglesa i la catalana, centrats especialment en el lèxic i en la sintaxi. Això el dotarà de les armes bàsiques per començar la traducció de textos.

Finalment, en el tercer mòdul, comença a enfrontar-se amb els textos de manera sistemàtica. L'estudiant es va familiaritzant amb la problemàtica de la tipologia textual, que serà àmpliament tractada en l'assignatura homònima de segon curs.

Els textos utilitzats són bàsicament periodístics i es treballen de manera individual o col·lectiva.

És important que al llarg del curs l'estudiant es familiaritze amb les eines informàtiques i les convencions de presentació de documents. No s’acceptaran traduccions i/o treballs que no estiguen tractades amb processador de textos i convenientment impresos, treballs sense índexs, documents amb errades ortogràfiques o tipogràfiques, etc. En tot moment, i sempre abans del lliurament dels treballs, es poden fer consultes al respecte en l'horari de tutories del professorat.

Es recomana als alumnes que facen un seguiment de l’assignatura a l’aula virtual de l’assignatura TI904 i realitzen totes les tasques proposades.