PU0952 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Pràctiques en empreses del sector en les quals s'apliquen els coneixements i habilitats adquirides en el Grau.