PU0926 - Creativitat I

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1: Introducció a la creativitat

Tema 2: Fonaments teòrics de les tècniques de creativitat

Tema 3: Principals tècniques de creativitat

Tema 4: La concepció del missatge publicitari