Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

La nota final del curs s'obtindrà a partir dels següents paràmetres:

Pràctiques (30% de la nota)

Examen teòric (70% de la nota).


Per aconseguir l'aprovat s'haurà de complir les següents condicions:

L'alumne o alumna haurà de realitzar tant les pràctiques com els exàmens.

Per sumar les notes de les dues modalitats, la nota de la part pràctica i l'examen serà com a mínim del 50%. En el cas de no arribar als mínims descrits, en segona convocatòria s'haurà de presentar de la part o parts no aprovades.