Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0948 - Realització Documental

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals.

CG16 - Raonament crític.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

290 - Habilitat tecnològica per a l'ús dels suports videogràfics i multimèdia.

288 - Habilitat pràctica per a generar produccions audiovisuals de caràcter documental.

264 - Desenvolupament del treball en equip amb estructures de responsabilitat individualitzades i tècniques de negociació col·lectiva.

254 - Coneixement historiogràfic bàsic de les produccions audiovisuals més rellevants en la història del cinema.

253 - Coneixement específic de la producció (disseny de la preproducció, guió i muntatge) aplicada al mètode de treball documental.

19 - Capacitat crítica i analítica enfront dels discursos audiovisuals documentals..

127 - Capacitat per a la utilització de recursos transversals (premsa,  documentació, entrevistes, etc.) per a la seua aplicació a les produccions audiovisuals.