CA0940 - Tècniques de Producció de Doblatge i Subtitulació

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1. La professió: el mercat de la subtitulació i el doblatge a Espanya i Europa: oferta i demanda, condicions de treball, programes informàtics, procés industrial, etc.

2. Introducció a la història de la subtitulació.

3. Convencions professionals de la subtitulació.

4. Pràctiques de subtitulació.

5. La sincronització: ús de programes informàtics de subtitulació.

6. La cadena del doblatge: el procés industrial i empresarial.

7. Convencions professionals del doblatge.

7.1. La dramatització dels diàlegs, la llengua del doblatge, l'oralitat prefabricada.

7.2 . L'ajust: la sincronia fonètica, cinèsica i la isocronia.

8. Pràctiques de doblatge.

9. El material de treball: paràmetres gràfics de la retolació. Naturalesa física i característiques del so.

10. La captació de so: micròfons. Planificació del so. So directe. So de referència, playback.

11. Psicoacústica: l'escolta i l'acústica. L'estudi de doblatge: equips i funcions.

12. Taula de mescles, calibrat, equalització i mescla. Plans sonors.

13. Monitoratge. Altaveus. Llenguatge sonor. Sincronia. Diegesi.

14. La banda sonora. Paraula, música i efectes.

15. Digitalització. Suports i formats. Programari. Gravació. Compactat final.

16. El discurs sonor. Informatius, animació i dramàtics.