SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0935 - Producció i Realització Hipermèdia

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI TEORIA I PRÀCTICA

1. Introducció a l'hipermèdia. Comprensió i evolució dels continguts i productes audiovisuals cap a l'hipermèdia.

2. Disseny de productes hipermèdia-transmèdia.

3. Gamificació.

4. Conceptes bàsics per al disseny de videojocs

5. Transmèdia en xarxes socials.

6. Disseny d'entorns virtuals: webs, aplicacions, entorns interactius.

7. Integració de continguts mediàtics. Treball amb textos. Serveis, tractament i integració.

8. Integració de continguts mediàtics. Treball amb imatges. Serveis, tractament i integració.

9. Ús del so, formats, serveis relacionats amb l'àudio, podcast.

10. Integració de continguts mediàtics. Treball amb vídeo. Serveis, tractament i integració.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16