SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0930 - Sociologia del Consum

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

 

TEMA 1. INTRODUCCIÓ. UNA MIRADA SOCIOLÒGICA (I VISUAL) A LA SOCIETAT ACTUAL

1. Sociologia del consum i sociologia visual.

2. Característiques de la mirada sociològica.

3. Una mirada al sistema.

4. Els efectes de la crisi sobre les pràctiques de consum.

PRIMERA PART: L’ANÀLISI SOCIOLÒGICA DEL CONSUM

TEMA 2. EL CONCEPTE SOCIOLÒGIC DE CONSUM

1.   Introducció.

2.   El concepte sociològic de consum.

3.   Criteris de valoració dels productes. Lògiques implicades en el procés de consum:

·      Els diferents tipus de valor (dels béns de consum).

·       La relació entre els valors en la pràctica de consum. Alguns exemples de combinació i conversió.

4.   El consum de productes audiovisuals:

·      Peculiaritats dels productes audiovisuals.

·      Productes audiovisuals i societat.

TEMA 3. DESIGUALTAT SOCIAL I CONSUM

1.     Introducció.

2.     Posició social i consum:

·      Les primeres aportacions a la sociologia del consum.

·      La sociologia del consum en el capitalisme avançat.

3.     La sociologia del consum de Pierre Bourdieu:

·      Les posicions en l'espai social.

·      Les percepcions del món social i les «disposicions» i pràctiques dels agents socials.

4.     La pràctica del consum:

·      Competitivitat distintiva. Posicions socials i estils de vida.

·      Posicions socials i consum audiovisual.

TEMA 4. EL PAPER DEL CONSUM EN EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DE LES IDENTITATS

1.     El consumidor hedonista i democràtic. De la «postmodernitat» a «la hipermodernitat». Gilles Lipovestky (1944- ):

·      Consum i identitat en la societat postmoderna.

·      «L’Homo consumericus». Les contradiccions i paradoxes de la «hipermodernitat».

2.     Individualisme, identitat i consum. Visions crítiques.

3.     Consum cultural y consum audiovisual. Plantejaments i debats recents:

·      L’omnivorisme cultural.

·      El consum audiovisual en l’«era de la convergència digital».

 

LA SOCIETAT DE CONSUM

TEMA 5. GÈNESI, DESENVOLUPAMENT I CRISI DE LA SOCIETAT DE CONSUM DE MASSES

1.     Aproximació comprensiva a la gènesi de la societat de consum de masses:

2.    El desenvolupament de la «cultura del consum».

3.    Crisi de la societat de consum de masses (1973-2008).

4.    Breus apunts des de la crisi actual (2008-2017...).

TEMA 6.  LA SOCIETAT DE CONSUM A ESPANYA

1.    Antecedents.

2.    Etapes de desenvolupament de la societat de consum de masses.

3.   Característiques específiques del model de consum espanyol. El paper jugat per la publicitat.

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16