Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0924 - Producció Audiovisual

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEORIA BLOC I

LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL: CONCEPTES GENERALS

Tema 1. Introducció: el concepte de producció

1.1. El concepte de producció audiovisual.

1.2. Peculiaritats de la producció audiovisual.

 

Tema 2. Caracterització del productor audiovisual

2.1. La figura del productor: consideracions històriques i contextuals.

2.2. El productor, un perfil professional especialitzat.

 

Tema 3. Les fases de la producció

3.1. La tríada tradicional.

3.2. La distribució, la promoció i l'exhibició.

 

BLOC II. L'ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ

Tema 4. Criteris per a la selecció i el disseny de projectes audiovisuals

4.1. El disseny, desenvolupament i la presentació de projectes audiovisuals.

4.2. L'estudi de projectes audiovisuals: la producció creativa.

 

Tema 5. El treball de guió des de la perspectiva de la producció

5.1. El guió en la producció audiovisual: concepte, sentit i història.

5.2. Tipus de guió.

 

Tema 6. La documentació en la producció: Desglossament, pla de producció i rodatge/enregistrament i pressupost

6.1. El desglossament del guió.

6.2. Els plans de producció i de rodatge/enregistrament.

6.3. El pressupost: mètodes, models i eines.

 

 

BLOC III. ELS RECURSOS HUMANS I CORPORATIUS DE LA PRODUCCIÓ

 

Tema 7. Constitució i interacció dels equips humans

7.1. La producció audiovisual com activitat col·lectiva: Sentit i emmarcament de la dinàmica.

7.2. La constitució i organització dels equips.

 

Tema 8. Perfils de l'equip de producció

8.1. L'equip de producció, germen del projecte audiovisual.

8.2. Funcions i atribucions específiques de cada perfil.

 

PRÀCTIQUES

1. BRAINSTORMING

2. EL GUIÓ EN LA PRODUCCIÓ (I): AVALUACIÓ INICIAL DE PROJECTES DE PRODUCCIÓ

3. EL GUIÓ EN LA PRODUCCIÓ (II): EL PITCHING

4. EL GUIÓ EN LA PRODUCCIÓ (III): PRESENTACIÓ DE PROJECTES DE PRODUCCIÓ

5. DESGLOSSAMENTS DE PRODUCCIÓ

6. PLA DE PRODUCCIÓ

7. PRESSUPOST