Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0908 - Introducció a l'Anglès per a Turisme (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

i) Elaboració de treballs acadèmics

L'estudiantat haurà de presentar unitats seleccionades dels llibres: i) FCE. Use of English, ii) Test your Business English and iii) English for international tourism (Upper intermediate Workbook) (veieu la secció de bibliografia bàsica per a més detalls).

L'estudiantat haurà de preparar un dossier amb tot aquest material i presentar-lo de manera individual en el despatx del professorat el mateix dia en què es realitze l'examen oral (veieu a continuació). No s'acceptarà cap material després d'aquesta data. A banda d'examinar aquest dossier, el treball realitzat sobre aquest material s'avaluarà per mitjà de tests senzills d'elecció múltiple, juntament amb l'examen final escrit.

 

ii) Examen escrit

L'estudiantat ha de presentar-se a l'examen final escrit que se celebrarà en finalitzar el semestre. L'examen consistirà en aspectes pràctics relacionats amb els continguts treballats durant el curs i es distribuirà en quatre apartats: i) comprensió oral, ii) comprensió escrita, iii) producció escrita, i iv) exercicis de pràctica comunicativa. Per a poder aprovar l'assignatura, els estudiants i les estudiantes han d'obtenir almenys 25 de 50%. Consulteu el SIA per a saber la data oficial d'aquest examen.

 

iii) Observació / execució de tasques i pràctiques i iv) presentacions orals

Els estudiants i les estudiantes han de realitzar una tasca oral de 10 minuts en finalitzar el semestre. La tasca consistirà en una presentació oral individual sobre un tema turístic d'àmbit nacional (la professora donarà més detalls sobre la tasca oral durant el curs). Amb anterioritat a la presentació oral individual, l'estudiantat ha d'entregar un informe amb tota la labor de documentació realitzada sobre el tema a presentar. Per a poder aprovar l'assignatura, els estudiants i les estudiantes han d'obtenir almenys 15 de 30% (és a dir, un mínim del 5% en la presentació oral y del 10% la observació/execució de tasques i pràctiques) en aquest examen oral. Aquest examen es realitzarà en el despatx del professorat i el dia exacte s'informarà durant el curs.

 

* NOTA: Per a poder aprovar l'assignatura, els estudiants i les estudiantes han de realitzar tant l'examen escrit com l'oral, així com obtenir els percentatges mínims exigits en cada part. Totes les parts/proves de que consta la avaluació són íntegrament recuperables en segona convocatòria, es a dir, l’estudiant pot aspirar a obtindre el 100% de la nota en segona convocatòria. Les parts aprovades en primera convocatòria es podran guardar per a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic. Si l’estudiant aprova alguna part/prova i no es presenta a altres, la nota final serà de “No presentat” (NP). Si es suspèn alguna part/prova (tot i que queden altres per fer/presentar), la nota final serà “suspens”.