Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Les dues parts del temari (50% cadascuna) s'avaluen per separat, amb una o més proves relacionades amb els continguts teòrics i pràctics. Es podran exigir treballs acadèmics en la primera part i/o en la segona, tot respectant la ponderació anterior.

Per a superar l'assignatura, s'ha d'obtenir una mitjana aritmètica entre les dues qualificacions (sense exigir nota mínima en cada part) d'almenys 5 punts sobre 10.

Es considera com a presentat només aquell alumnat que realitze les proves escrites de les dues parts. No obstant això, en la segona convocatòria del curs no caldrà repetir l'avaluació d'una part que ja s'haguera aprovat (es guarda la nota).