Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CED-13 Capacitat per a conèixer les eines estadístiques bàsiques per a la presa de decisions i aplicar la més adequada en cada cas particular.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

Raonament crític.

Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’organitzar mostres de dades en taules, gràfics i calcular estadístics descriptius.

Ser capaç d’interpretar les qualitats de mostres de dades a partir de taules, gràfics i estadístics descriptius.

Ser capaç d’interpretar i quantificar la relació de dependència entre dos variables estadístiques a partir de dades, taules, gràfics o estadístics descriptius.

Ser capaç d’analitzar, resoldre i interpretar problemes de contrastos d’hipòtesis estadístiques.

Ser capaç d’analitzar i resoldre problemes d’estimació de models de probabilitat. 

Ser capaç d’analitzar i resoldre problemes de probabilitat mitjançant l’ús de models bàsics de variable aleatòria.

Ser capaç d’analitzar i resoldre problemes de probabilitat mitjançant l’ús de combinatòria, propietats bàsiques o la probabilitat condicionada.