Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIV031 - Condicionament d'Edificis per Sistemes Naturals

SJF016 - Arquitectura Bioclimàtica