Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIV021 - Tecnologia Frigorífica

SIV023 - Equips d'Intercanvi Tèrmic

SJF015 - Eficiència Energètica en Refrigeració