Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIV024 - Gestió Eficient de Transport de Fluids

SJF007 - Eficiència en el Transport de Fluids

SJA006 - Instal·lacions de Fluids i Màquines Hidràuliques

SJF007 - Eficiència en el Transport de Fluids