Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIV008 - Situació Energètica i Marc Legislatiu

SIV010 - Simulació en l'Enginyeria i Arquitectura

SIV027 - Limitació i Qualificació Energètica dels Edificis

SJF006 - Eines de Certificació Energètica