SJF003 - Vialbilitat i Planificació de Projectes d'Eficiència Energètica

Semestre 1

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.