SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Tema 1: Noves tendències en Estudis de Pau i Desenvolupament.

1.1. ¿Desenvolupament?, ¿Cooperació Internacional?, ¿que Desenvolupament i que Cooperació?

1.2. 70 anys de Teories Econòmiques del Desenvolupament: ortodòxies vs heterodòxies.

1.3. El panorama actual de la investigació entorn del Desenvolupament.

1.4. Desmuntant el discurs: alternatives al Desenvolupament i enfocaments des del Sud.

 

Tema 2: Reflexions comuns des de territoris dispars: democratitzar les discussions contemporànies.

2.1. Decreixement.

2.2. Ecofeminisme.

2.3. Bon Viure.

2.4. Educació inclusiva.

2.5. Educació intercultural.

 

Tema 3: El mesurament del “Desenvolupament”. Del Producte Interior Brut a l’Índex del Planeta Feliç.

3.1. Mesurar per conéixer. Metodologies de mesurament i indicadors.

3.2. Desigualtat mundial i col·lapses civilitzatoris: ¿Estem millor?

3.3. Revaluant les divergències en el desenvolupament capitalista.

3.4. Desenvolupament: ¿Crònica d’una mort anunciada?

 

Tema 4: Lideratge per la Justícia Social i el Bon Viure

4.1. Construint el concepte de Justícia Social.

4.2. Construint el concepte de Lideratge i Lideratge Educatiu.

4.3. Lideratge educatiu per la justícia social.

4.4. Preparació de líders per la justícia social.

4.5. Línies d’investigació actuals sobre Lideratge per la Justícia Social i el Bon Viure.

 

Tema 5: Treballar en el camp del “Desenvolupament” i de la Cooperació Internacional

5.1. Investigació vs. acció: sinergies necessàries.

5.2. Projectes de Desenvolupament: Educació, Cooperació Internacional, Formació, Investigació i Ajuda Humanitària.

5.3. Ferramentes de planificació i el cicle del projecte.

5.4. Marc lògic i planificació estratègica.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16