SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Tema 1. Fonaments de l'anàlisi avançada de dades en la investigació en biotecnologia agrària.

- Repàs dels mètodes estadístics univariants.

- Regressió lineal.

- Disseny d'experiments.

Tema 2. Models lineals generalitzats.

- Inferència: estimació numèrica i contrastos.

- Comparació de models.

- Diagnòstic del model.

- Resposta binària, taules de contingència, regressió de Poisson.

- Models de quasi versemblança.

Tema 3: Models lineals generalitzats mixtos.

- Repàs dels models lineals mixtos.

- Model condicional.

- Model marginal.

Tema 4: Supervivència.

- Estimació no paramètrica de la supervivència: estimador de Kaplan-Meier.

- Comparació no paramètrica de corbes de supervivència.

- Models paramètrics de supervivència.Tema 5: Regressió de Cox.

- Descripció i interpretació.

- Versemblança parcial.

- Estimadors

- Tests i intervals de confiança.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16