SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 63
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Formular les metes i objectius de la funció que s'ha de realitzar, a partir dels principals conceptes i models teòrics, de les demandes i recursos dels sistemes professionals i familiars.

CE02 - Interpretar adequadament el context social i les seues conseqüències sobre els individus i les famílies.

CE05 - Utilitzar productes i serveis, tècniques i recursos, adequats per a la intervenció i la mediació familiar i comunitària.

CG01 - Definir l'actuació professional en l'àmbit de la família com la creació de contextos d'ajuda, en el qual les relacions es caracteritzen per mostrar competència professional, comunicació, confiança, respecte, equitat i compromís.

Resultats d'aprenentatge

Capacitar-se per a motivar els actors a participar en la mediació en l'entrevista individual

Desenvolupar l'habilitat de mantenir-se neutral i imparcial i d'apoderar els actors.

Gestionar les relacions interpersonals en el procés de mediació.

Potenciar la destresa en l'ús de les eines personals per a l'exercici de la mediació i de la comediació.

Realitzar el diagnòstic del conflicte familiar.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16