SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAF012 - Sistemes de Protecció Familiar i del Menor

SAF033 - Infància i Adolescència en Situació de Risc

SBD009 - Menors en Risc: Protecció i Reforma

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16