Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Les característiques especials de l'assignatura Pràctiques Professionals no permeten la presentació d'un temari a l'ús, atès el caràcter propi de l'assignatura i la diversitat de matèries implicades i d'entitats col·laboradores.

A pesar d'això, a continuació, s'inclou un llistat de possibles tasques o temes que poden ser abordats durant l'estada en pràctiques:

                    1. Orientació professional en agents d'igualtat.

 • Avaluació del grau d'aplicació de la legislació d'igualtat d'oportunitats de dones i hòmens en organitzacions públiques i privades.
 • Assessorament jurídic a dones en l'àmbit laboral, social, etc.
 • Redacció d'informes jurídics sobre igualtat d'oportunitats.
 • Redacció d'informes d'impacte de gènere.
 • Preparació, redacció i avaluació de plans locals d'igualtat.
 • Preparació i avaluació de plans d'igualtat en les empreses.
 • Anàlisi i avaluació de polítiques públiques d'igualtat.
 • Preparació i avaluació de mesures de conciliació de la vida professional, familiar i personal.

       2.  Orientació professional en prevenció de la violència de gènere.

 • Col·laboració amb equips d'assistència i tractament de víctimes de violència de gènere.
 • Aplicació de protocols de detecció de situacions de violència de gènere.
 • Preparació, execució i avaluació de projectes d'intervenció amb víctimes de violència de gènere.
 • Disseny de mesures de prevenció de violència de gènere.
 • Preparació, implantació i avaluació de protocols de prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe.
 • Assessorament jurídic a dones víctimes de violència de gènere.
 • Elaboració de projectes de sensibilització sobre la violència de gènere, també en l'àmbit educatiu.
 • Col·laboració en la detecció de la publicitat sexista.