SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboración de trabajos académicos

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura és necessari haver presentat i superat amb un 50% les  activitats 1 i 2. Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat quan ho haja fet en aquestes dues activitats.


Les proves a realitzar són tres:

1. Participació en el fòrum de tutories públiques (5% de la nota: 0,5 punts): es considerarà la pertinència i la qualitat de la participació en el fòrum de tutories públiques, així com si s'ha portat a terme alguna entrevista de tutorització personal amb el professorat.

2. Activitat 1. (45% de la nota: 4,5 punts)

Objectiu: mostrar a través del qüestionari haver llegit i comprès el material docent de la matèria. Qüestionari. Llegeix el material docent i respon a les següents preguntes. Només hi ha una resposta correcta per a cada pregunta. Temps màxim de resposta: 30 minuts.

3. Activitat 2 (50% de la nota: 5 punts)

Objectiu: ser capaços de llegir en la nostra realitat i interpretar-la des de les claus de l'ètica feminista i el coneixement de gènere. S'hauran de fer servir arguments ètics en defensa de la igualtat entre homes i dones així com proposar guies d'acció per al feminisme actual.

Què s'ha de fer?: buscar una notícia del vostre entorn (país o regió) de qualsevol àmbit: econòmic, social, cultural, polític, econòmic, educacional, etcètera, en la qual vegeu que cal una perspectiva d'ètica feminista o en què es dona ja una mirada d'ètica feminista.

Resultat (2000 paraules): document en què es relacione la notícia seleccionada amb algun dels temes que treballa l'ètica feminista contemporània (igualtat i diferència, imparcialitat, subjecte moral, autonomia i epistemologia moral). Caldrà demostrar que s'ha comprès el material docent i les lectures facilitades en la matèria.

Forma de presentació: fitxer adjunt amb l'estructura següent:

- Títol de la notícia.

- Enllaç web amb la notícia

- Comentari (2000 paraules -Times New Roman, 12): a) Com es relaciona la noticia amb algun dels textos facilitats en el material docent i complementari de la matèria. b) De quina manera es pot orientar o s'orienta la situació per a afavorir la igualtat de dones i homes, c) Quina guia d'acció es pot o es podria extraure per al feminisme actual que vol la igualtat i la justicia.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16