SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBC009 - Mediació, Diversitat Cultural i Convivència

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Asistencia y participación

40%

Criteris de superació

A. Nota mínima per superar l'assignatura en cadascuna de les proves:

Participació en classe i a l'aula virtual: 2
Treball acadèmic: 3


B. Es considerarà que un estudiant s'ha presentat a la convocatòria corresponent si ha participat activament en les activitats de classe i tasques de l'aula virtual i ha presentat el treball acadèmic requerit. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16