SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAM031 - Treball de Final de Màster (Estada en Pràctiques)

SAY033 - Pràctiques Externes en Contextos Educatius

SAM032 - Treball de Final de Màster (Treball d'Investigació)

SAY033 - Pràctiques Externes en Contextos Educatius

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16