SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

- TEORIA: 
 
UD. 1 Introducció 
 
UD. 2 Instal·lacions en ecohabitatges 
   2.1 Reducció del consum d'aigua: Reutilització d'aigua de pluja 
   2.2 Generació energia elèctrica: E. Eòlica 
   2.3 Generació energia tèrmica: E. Geotèrmica 
   2.4 Generació energia tèrmica: E. Biomassa 
   2.5 Generació energia tèrmica: E. Hidrotèrmica 
   2.6 Generació energia tèrmica: E. Micro cogeneració 
 
UD. 3 Instal·lacions domòtiques 
 
       
 
- PRÀCTIQUES: 
 
Visita a diverses instal·lacions especials 
 
 
 
- LABORATORI: 
 
Treball de l'assignatura. S'utilitzarà una o diverses instal·lacions no tradicionals, per analitzar-les i estudiar-les en profunditat.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16