SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SIS016 - Altres Actuacions en Matèria de Prevenció de Riscos Laborals

Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

29,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.

CE03 - Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.

CE08 - Impartir formación e información de carácter general, en materia de prevención de riesgos laborales a todos los niveles.

Resultats d'aprenentatge

SIS016_1 - Planificar y programar la formación de los trabajadores

SIS016_2 - Utilizar técnicas de motivación

SIS016_3 - Negociar con eficacia

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16