SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

BLOC 1: PSICOPATOLOGIA INFANTIL I ADOLESCENT

1.1. Qüestions conceptuals, epidemiològiques i taxonòmiques

1.2. Factors de risc a la psicopatologia infantil

 

BLOC 2: AVALUACIÓ CLÍNICA INFANTIL I ADOLESCENT

2.1. El procés d'avaluació

2.2. Criteris de qualitat dels instruments i tècniques d'avaluació

2.3. L'entrevista amb nens i pares

 

BLOC 3: TRASTORNS ESPECÍFICS

3.1. Trastorns internalitzants (i.e., ànim, ansietat)

3.2. Trastorns externalitzants (i.e, de conducta)

 

BLOC 4:  XARXES D'ATENCIÓ SOCIALS I SANITÀRIES

4.1. Descripció dels recursos i normativa
4.2. Coordinació interprofessional
4.3. Procés de derivació

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16