SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAW002 - Intervenció Psicopedagògica en les Dificultats de l'Aprenentatge

Semestre 1

Temari

Temari

1. Introducció a les dificultats d'aprenentatge (DA)

2. Dificultats relacionades amb l'accés al lèxic (DAL)

2.1. Conceptes bàsics sobre la lectura.

2.2. Conceptualització i classificació de les DAL

2.3. Prevalença

2.4. Factors explicatius

2.5. Avaluació

2.6. Intervenció


3. Dificultats relacionades amb la comprensió lectora (DCL)

3.1. Processos implicats en la comprensió lectora

3.2. Conceptualització i classificació de les DCL

3.3. Prevalença

3.4. Factors explicatius

3.5. Avaluació

3.6. Intervenció


4. Dificultats relacionades amb l'aprenentatge de les matemàtiques (DAM)

4.1. Conceptes bàsics sobre les matemàtiques

4.2. Conceptualització de de les DAM

4.3. prevalença

4.4. Factors explicatius

4.5. Avaluació

4.6. Intervenció


5. Dificultats relacionades amb l'escriptura (DES)

5.1. Processos implicats en l'escriptura.

5.2. Conceptualització i classificació de les DES

5.3. Concepte i característiques de la disortografia

5.4. Concepte, característiques i classificació de les disgrafies

5.5. Avaluació

5.6. Intervenció

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16