SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP905 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Educació Física)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prueba teórica

50%

Prueba práctica

50%

Criteris de superació

Per a la superació de l'assignatura resulta requisit indispensable obtenir en cadascun dels dos apartats una qualificació mínima de 2,5 punts sobre 5. En cas de no superar un dels dos apartats, la seua qualificació final serà la de l'apartat no superat ponderat en una escala de 0 a 10 punts.

L'alumnat que no complete algun dels dos apartats d'avaluació obtindrà la qualificació de "no presentat".

En el cas de no superar l'assignatura en primera convocatòria l'alumnat podrà conservar la qualificació de qualsevol dels dos apartats sempre que haja obtingut almenys 5 punts sobre una escala de 10. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16