SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP318 - Pràcticum (Ciències Socials i Humanitats. Geografia i Història)

Semestre 2

Temari

Temari

Quant al context educatiu:

Conèixer les diferents estances, dependències i documents del centre.
Conèixer l'estructura organitzativa i l'organigrama del centre.
Conèixer i visitar els grups derivats de programes específics del centre i/o atenció a la diversitat.
Passar per diferents classes i nivells educatius.
Conèixer la vida diària del professorat (participar en totes les activitats diàries de la vida en el centre: claustre, reunions amb pares i mares, etc.)
Conèixer la realitat docent d'altres especialitats oferides en el centre mitjançant sessions d'intercanvi entre tutors i tutores.
Quant a l'acompliment de la professió docent:

Programació d'unitats didàctiques en grups diferents, si pot ser de diferent nivell. Hi ha possibilitat de programar una unitat didàctica per a ser impartida en dos grups diferents.
Queda a elecció del tutor i l'alumnat pactar l'opció més oportuna segons cada cas.
Assistir a les classes del tutor o tutora.
Observació pautada i reflexiva de l'acció del tutor i de l'alumne o alumna (cafè-tertúlia).
Reflexió argumentada i documentada amb el tutor/coordinador sobre els aspectes a millorar.
Qualsevol altre aspecte que es considere interessant entre la Universitat i el centre receptor.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16